ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ-2023

ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Sept 5, 2023 ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ : ಸಾಧಕ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ : 1 ಡಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ. ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 2 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಮಂಗಳೂರು 3 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್ ವೇಣೂರು 4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಜೈನ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 5 ಪ್ರೊ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಉಜಿರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ : ಡಾ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ , ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.

Click here to View All