ComedK Toppers 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ)ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೆಳಕೇರಿ 99.7861210 ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ 234 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಎಸ್ 99.4987613 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ 548 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಮೋಘ ಪಾಟೀಲ್ 98.5252788 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ 1559ರ್ಯಾಂಕ್ , ಸಾನ್ವಿ ಟಿಎಸ್ 87.3088818 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ 13470 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಶ್ಮಿತಾ ಜೈನ್ , ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.